4 seizoenen lente op De Mei

OBS De Mei is een kleinschalige buurtschool, met modern onderwijs en goede resultaten.
Onze school is genoemd naar het gedicht ‘De Mei’ van de Wormerveerse dichter Herman Gorter. De eerste zin kent iedereen: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid …’ Die nieuwe lente wil De Mei graag zijn voor uw kind: een groei- en bloeiperiode, waarin een stevige basis wordt gelegd voor een succesvolle toekomst.

Ontdek jezelf, groei samen, is daarom het motto van onze school.

OBS De Mei is een openbare school, dat wil zeggen dat we open staan voor alle levensbeschouwingen. Leerlingen leren op De Mei om te gaan met verschillen, krijgen kennis van verschillende culturen en talen, leren onderzoeken en vragen te stellen, ontdekken hun talenten. Wij hopen dat onze leerlingen straks succesvol deel gaan uitmaken van de samenleving. De Mei is een school, waar je leert om de eerste stappen te zetten tot wereldburgerschap.

Dit doen we dagelijks in onze onderwijspraktijk met:

  • kivaHet programma KiVa, dat inzet op de kracht van de groep en het tegengaan van pesten.
  • Engelse les in alle groepen.
  • Werken op tablets in de groepen 5, 6, 7 en 8.
  • Muziek Maakt School, een 4-jarig project met zang- en instrumentlessen i.s.m. FluXus.
  • Werken aan 21st Century Skills21ste eeuw skills.
  • Educatief partnerschap: een samenwerkingsovereenkomst tussen ouders en school.
  • Passend onderwijs voor iedere leerling.
  • Een gevarieerd naschools brede school aanbod.
  • Samenwerking in de wijk, met diverse buurtpartners (buurtcentrum De Lorzie, het Wilhelminapark, verzorgingscentrum D’Acht Staten)

Met vriendelijke groeten,

Directeur
Josien Polter

Adjunct-Directeur
Adriënne Frans


 

Het team van De Mei en de MR wenst iedereen een gelukkig en leerzaam nieuw jaar toe!

De eerste dag

Als ’s morgens het licht
door de gordijnen dringt
smelten je laatste dromen.

Er klinken geluiden
uit de achtertuinen
een buurman stapelt stenen
een rammelende kettingkast.

Het is vandaag de eerste dag
om met iets te beginnen
waar niemand aan begon.

door: Fetze Pijlman

Het komende half jaar profileert OBS De Mei zich verder als kleinschalige buurtschool met goed en modern onderwijs, gericht op samenwerking met partners in de buurt.

Hoogtepunten waar we de komende maand naar uit kijken zijn:

• Nationale Gedichtendag ‘humor’ 2017 :
samen met OBS De Pionier en ICB Toermalijn en de plaatselijke middenstand organiseren we een gedichtenroute door Wormerveer en een voorleesmarathon op de drie scholen.
• Resultaten Cito-M (midden) :
2x per jaar worden op basisscholen de landelijk genormeerde Cito-toetsen afgenomen om de leervorderingen van de leerlingen te meten.
• Nationale Voorleesdagen 2017 :
Natuurlijk besteden we aandacht aan het voorlezen, want dat heeft een positief effect op de
woordenschat, spelling en tekstbegrip én het stimuleert de fantasie en de taalontwikkeling.
• Concert Muziek Maakt School :
de groepen 1 t/m 4 laten hun zangkunsten horen en de groepen 5 en 6 laten horen wat ze
op de gitaar en ukelele geleerd hebben in een half jaar. Ouders/familie zijn welkom om te
komen luisteren.

OBS De Mei is dit schooljaar gestart met LeerKRACHT. Dit project is een kwaliteitsimpuls, gericht op een professionele team-aanpak om het onderwijs samen elke dag een beetje beter maken. Door deze aanpak worden de kwaliteiten van het team en de leerlingen meer benut en wordt de doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m 8 versterkt. LeerKRACHT is gebaseerd op 4 pijlers:

Deze vernieuwende werkwijze sluit goed aan bij het inzetten van de 21 st Century Skills en burgerschapsvorming van kinderen in de 21e eeuw. Beide speerpunten zijn belangrijk voor onze openbare identiteit en hebben geleid tot de motto van onze school: Ontdek jezelf, groei samen