4 seizoenen lente op De Mei

OBS De Mei is een kleinschalige buurtschool, met modern onderwijs en goede resultaten.
Onze school is genoemd naar het gedicht ‘De Mei’ van de Wormerveerse dichter Herman Gorter. De eerste zin kent iedereen: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid …’ Die nieuwe lente wil De Mei graag zijn voor uw kind: een groei- en bloeiperiode, waarin een stevige basis wordt gelegd voor een succesvolle toekomst.

Ontdek jezelf, groei samen, is daarom het motto van onze school.

OBS De Mei is een openbare school, dat wil zeggen dat we open staan voor alle levensbeschouwingen. Leerlingen leren op De Mei om te gaan met verschillen, krijgen kennis van verschillende culturen en talen, leren onderzoeken en vragen te stellen, ontdekken hun talenten. Wij hopen dat onze leerlingen straks succesvol deel gaan uitmaken van de samenleving. De Mei is een school, waar je leert om de eerste stappen te zetten tot wereldburgerschap.

Dit doen we dagelijks in onze onderwijspraktijk met:

  • kivaHet programma KiVa, dat inzet op de kracht van de groep en het tegengaan van pesten.
  • Engelse les in alle groepen.
  • Werken op tablets in de groepen 5, 6, 7 en 8.
  • Muziek Maakt School, een 4-jarig project met zang- en instrumentlessen i.s.m. FluXus.
  • Werken aan 21st Century Skills21ste eeuw skills.
  • Educatief partnerschap: een samenwerkingsovereenkomst tussen ouders en school.
  • Passend onderwijs voor iedere leerling.
  • Een gevarieerd naschools brede school aanbod.
  • Samenwerking in de wijk, met diverse buurtpartners (buurtcentrum De Lorzie, het Wilhelminapark, verzorgingscentrum D’Acht Staten)

 

 


Laatste weken!

De laatste schoolweken zijn aangebroken. Deze week gaan de leerlingen van groep 1 t/m 5 op schoolreis. De kleuters gaan naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen en de groepen 3, 4 en 5 gaan op schoolkamp, met een nachtje slapen. Leerlingen (en leerkrachten) zien er al weken naar uit. Het zal vreemd leeg zijn in ons schoolgebouw tijdens de schoolreizen.

Dat geeft groep 8 de gelegenheid om nog flink te oefenen voor de eindmusical. Zij gaan schitteren op het podium in de laatste schoolweek.Het zijn altijd weer bijzondere weken op een basisschool: met spanning voor het nieuwe en met weemoed voor het oude.

We gaan er met elkaar fijne en gezellige laatste weken van maken. Met als uitsmijter op donderdag de jaarlijkse juffendag voor de groepen 1 t/m 6/7. Donderdag 14 juli sluiten we hiermee het schooljaar af en hanteren we een continu-rooster tot 14.15 uur.