4 seizoenen lente op De Mei

OBS De Mei is een kleinschalige buurtschool, met modern onderwijs en goede resultaten.
Onze school is genoemd naar het gedicht ‘De Mei’ van de Wormerveerse dichter Herman Gorter. De eerste zin kent iedereen: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid …’ Die nieuwe lente wil De Mei graag zijn voor uw kind: een groei- en bloeiperiode, waarin een stevige basis wordt gelegd voor een succesvolle toekomst.

Ontdek jezelf, groei samen, is daarom het motto van onze school.

OBS De Mei is een openbare school, dat wil zeggen dat we open staan voor alle levensbeschouwingen. Leerlingen leren op De Mei om te gaan met verschillen, krijgen kennis van verschillende culturen en talen, leren onderzoeken en vragen te stellen, ontdekken hun talenten. Wij hopen dat onze leerlingen straks succesvol deel gaan uitmaken van de samenleving. De Mei is een school, waar je leert om de eerste stappen te zetten tot wereldburgerschap.

Dit doen we dagelijks in onze onderwijspraktijk met:

  • kivaHet programma KiVa, dat inzet op de kracht van de groep en het tegengaan van pesten.
  • Engelse les in alle groepen.
  • Werken op tablets in de groepen 5, 6, 7 en 8.
  • Muziek Maakt School, een 4-jarig project met zang- en instrumentlessen i.s.m. FluXus.
  • Werken aan 21st Century Skills21ste eeuw skills.
  • Educatief partnerschap: een samenwerkingsovereenkomst tussen ouders en school.
  • Passend onderwijs voor iedere leerling.
  • Een gevarieerd naschools brede school aanbod.
  • Samenwerking in de wijk, met diverse buurtpartners (buurtcentrum De Lorzie, het Wilhelminapark, verzorgingscentrum D’Acht Staten)

Met vriendelijke groeten,

Directeur
Josien Polter

Adjunct-Directeur
Adriënne Frans


Het laatste nieuws van De Mei voor de zomervakantie:

Op 11 mei j.l. hebben we een interview gegeven over Kiva, voor het landelijke VOS/ABB magazine Naar School! Het is te lezen in het zomernummer juni 2017 https://www.vosabb.nl/downloads/magazine-naar-school/
De Mei is in Zaanstad de enige school die werkt met dit gecertificeerde programma en daar zijn we heel trots op! In het interview met de leerlingen en teamleden komt heel goed naar voren wat de positieve effecten van deze aanpak zijn voor individuele leerlingen, voor de groep en voor het schoolklimaat.
Kiva is gebaseerd op de kracht van de groep. Het woord kiva is Fins en betekent: fijn.
We maken er met elkaar een fijne school van en dat is ook wat De Mei is!

De invoering van het continurooster met 4 gelijke dagen is op 11 mei j.l. in de MR besloten.
De nieuwe schooltijden zijn: ma di do en vrijdag van 8.30 -14.30 uur en woensdag van 8.30 -12.30 uur. Het wordt ingevoerd m.i.v. van het nieuwe schooljaar 2017 – 2018
Dat betekent dat alle leerlingen op school eten, in de eigen klas met de leerkracht. Voor het buitenspelen in de middagpauze blijven we samenwerken met sportmanagement Sciandri.

Promotie Event Techniek & wetenschap
Technieklessen worden op De Mei verweven in alle vakgebieden. Op De Mei besteden we er het hele jaar door aandacht aan. De bovenbouwgroepen hebben een prijs gewonnen met een filmpje over technieklessen in de klas. Het was een boeiende gastles van iemand met een technisch beroep in de vervoerssector. We zijn trots op onze leerlingen en leerkrachten die deze prijs gewonnen hebben.
De wereld van techniek gaat over meer dan alleen schroevendraaiers. Om te laten zien dat techniek en wetenschap breed in onze samenleving aanwezig zijn, tonen wij zeven verschillende werelden. Tijdens het Promotie Evenement Techniek maakt de schooljeugd kennis in allerlei workshops met deze zeven werelden van techniek.
Wat zijn de 7 werelden van techniek?
Techniek is meer dan alleen werken in de industrie. Leerlingen maken kennis met toegepaste techniek op 7 gebieden: voeding & gezondheid; creatief & ontwerpen; verkeer, transport & ruimte; onze planeet; geld & handel; wetenschap & ontdekken en het menselijk lichaam.