4 seizoenen lente op De Mei

OBS De Mei is een kleinschalige buurtschool, met modern onderwijs en goede resultaten.
Onze school is genoemd naar het gedicht ‘De Mei’ van de Wormerveerse dichter Herman Gorter. De eerste zin kent iedereen: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid …’ Die nieuwe lente wil De Mei graag zijn voor uw kind: een groei- en bloeiperiode, waarin een stevige basis wordt gelegd voor een succesvolle toekomst.

Ontdek jezelf, groei samen, is daarom het motto van onze school.

OBS De Mei is een openbare school, dat wil zeggen dat we open staan voor alle levensbeschouwingen. Leerlingen leren op De Mei om te gaan met verschillen, krijgen kennis van verschillende culturen en talen, leren onderzoeken en vragen te stellen, ontdekken hun talenten. Wij hopen dat onze leerlingen straks succesvol deel gaan uitmaken van de samenleving. De Mei is een school, waar je leert om de eerste stappen te zetten tot wereldburgerschap.

Dit doen we dagelijks in onze onderwijspraktijk met:

  • kivaHet programma KiVa, dat inzet op de kracht van de groep en het tegengaan van pesten.
  • Engelse les in alle groepen.
  • Werken op tablets in de groepen 5, 6, 7 en 8.
  • Muziek Maakt School, een 4-jarig project met zang- en instrumentlessen i.s.m. FluXus.
  • Werken aan 21st Century Skills21ste eeuw skills.
  • Educatief partnerschap: een samenwerkingsovereenkomst tussen ouders en school.
  • Passend onderwijs voor iedere leerling.
  • Een gevarieerd naschools brede school aanbod.
  • Samenwerking in de wijk, met diverse buurtpartners (buurtcentrum De Lorzie, het Wilhelminapark, verzorgingscentrum D’Acht Staten)

Met vriendelijke groeten,

Directeur
Josien Polter

Adjunct-Directeur
Adriënne Frans

 


Beste ouders en verzorgers,
Het schooljaar is zonnig gestart! Het team van De Mei is blij om iedereen weer te zien.
We hebben veel energie en inspiratie om er weer een mooi schooljaar van te maken.

We starten dit jaar met een aantal nieuwe collega’s en nieuwe ontwikkelingen.
Eind vorig schooljaar zijn al onze digiborden vernieuwd, waardoor we nog beter les kunnen geven.
Groep 3 is gestart met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen.
Groep 4 is gestart met het werken op tablets met de methode Snappet.
En natuurlijk gaan we verder met onze KiVa aanpak.kiva

 

Basisschoolnet is veranderd in Digiduif. U heeft hier al bericht over gehad van basisschoolnet.
Het is hetzelfde systeem om binnen een veilige internetomgeving berichten naar u als ouders/verzorgers te sturen. Nieuwe ouders krijgen z.s.m. informatie en een inlogcode.

Ook Freekids kinderopvang (Peuterspelen en BSO) is weer gestart.
Freekids maakt gebruik van onze hal, het kleuterspeellokaal en de keuken.
Het Peuterspelen voor peuters die naar De Mei gaan, wordt voorlopig aangeboden in OBS De Pionier.

Op onze site www.demei.nl is al heel veel informatie te vinden over het nieuwe schooljaar.
De Jaarkalender wordt z.s.m. uitgedeeld en op de site geplaatst.
In de nieuwsbrief 1 leest u meer over de start van het schooljaar. Deze eerste editie krijgt u ook op papier, zodat we zeker weten dat ieder gezin op de hoogte is van het nieuws.
Het team van De Mei
wenst iedereen
een leerzaam, vrolijk en succesvol schooljaar toe.