Activiteitencommissie

Voor het organiseren van allerlei activiteiten hebben wij een Activiteitencommissie (AC).
Deze AC is een uitvoerend orgaan, elke ouder kan deel uitmaken van de AC.
De AC is belast met de organisatie van de verschillende activiteiten en festiviteiten binnen en buiten schooltijd. Zoals de sportdagen, schoolreizen, Paas-, Kerst-, en Sintvieringen. Om deze activiteiten goed te laten verlopen moet er veel werk worden verricht. Daarom is er naast de teamleden, een groep ouders die de helpende hand biedt. De Activiteiten Commissie bestaat uit ouders en leerkrachten, die samen over de festiviteiten gaan brainstormen, vooral over de manier waarop het één en ander georganiseerd gaat worden. De AC vergadert 5 keer in een schooljaar.

Teamgeleding: 
 Monique de Bruin(voorzitter) en Chantal van Bergen.

Oudergeleding: 
Esmaralda van Vlaanderen, Karin Doets, Patrick/Esther Halter, Ellen van Breukelen, Daphne Schuszler, Anouk Voorhorst en  Linda Deurholt.

Iedere groep heeft groepsouders, die hand- en spandiensten verrichten.