Inschrijven

Door het bezoeken van onze site bent u misschien nieuwsgierig geworden naar onze school.

Wilt u nader kennismaken en/of uw kind inschrijven, dan gaat dat op onze school als volgt:

  • U stuurt een mail naar info@demei.nl of u belt voor het maken van een afspraak: 075 628 3835
  • U heeft een kennismakingsgesprek met directielid Adriënne Frans (adjunct directeur De Mei en De Pionier) of Josien Polter (directeur De Mei en De Pionier)
    U krijgt informatie over het profiel en de werkwijze van De Mei, er is gelegenheid voor het stellen van vragen en een rondleiding door de school.
  • U schrijft uw kind in d.m.v. het inschrijfformulier (verplichte gegevens) en een intakeformulier (persoonlijke gegevens over de ontwikkeling van uw kind)
    – Op basis van deze formulieren en de grootte van de groep waarvoor u uw kind aanmeldt, bepaalt de directie of uw kind geplaatst kan worden.
    – U krijgt hierover bericht d.m.v. een bevestigingsbrief

In de kleutergroep 1 hebben we tot december 2016 géén wachtlijst.

Voor de groepen 2/3 en 4/5 hebben we in schooljaar 2016 – 2017 een wachtlijst. (Dat betekent dat we per aanmelding bekijken of er in deze groepen zij-instromers geplaatst kunnen worden.)

In de groepen 5/6 en 7/8 hebben we géén wachtlijst.                             

 

Inschrijfformulier

Hier vindt u het inschrijfformulier van OBS De Mei.

U kunt het formulier downloaden, afdrukken, invullen en op school afgeven.

U kunt het ook per post sturen naar: OBS De Mei, Voltastraat 15A, 1521TL Wormerveer of gescand mailen: info@demei.nl

Inschrijfformulier De Mei 2016 2017

De inschrijving is pas compleet na een persoonlijk kennismakingsgesprek, het invullen van een intakeformulier en de plaatsing door de directie.