Jaarverslag

Vanaf 2006 informeert de school ouders, bestuur, inspectie en andere belangstellenden over de verschillende ontwikkelingen van de school door middel van een jaarverslag.
Wij hopen, dat u met interesse kennis neemt van de verslagen.

Jaarverslag schoolniveau 2016-2017

Jaarplan

 

Schoolplan

In het schoolplan staan de plannen en doelen voor de aankomende 4 jaar.

Schoolplan 2015-2019 OBS De Mei

Jaarplan

In het jaarplan staan onze plannen met de doelen en hoe we die gaan realiseren.

Jaarplan 2017-2018 OBS De Mei