Kiva is het Finse woord voor ‘fijn’.

De KiVa anti-pestmethoode is in Finland ontwikkeld.

De aanpak is gericht op de kracht van de groep: als er iets gebeurt zijn we samen verantwoordelijk om het goed op te lossen. Iedereen kan een rol spelen om pesten tegen te gaan en de sfeer in een groep te verbeteren.

 

Op De Mei wordt de methode sinds 2015 gebruikt.De methode past bij de kleinschaligheid, het buurtgericht zijn en de openbare identiteit van De Mei. Wekelijks geven de leerkrachten in alle groepen een Kiva-les. Het is een vast onderdeel van ons curriculum.De lessen zijn zo opgebouwd dat er om de paar maanden een ander thema aan bod komt.De bovenbouw kan doorgaan met
wat in de onderbouw geleerd is.

 

Thema’s die aan bod komen zijn:

Voor de onderbouw

 1. Wie zijn wij?
 2. Gevoelens
 3. Wat is een fijne groep?
 4. Iedereen is uniek
 5. Herken pesten!
 6. Pesten in de groep
 7. Pesten en de groep
 8. Een gepest kind heeft jouw hulp nodig
 9. Wat kan ik doen als ik gepest word?
 10. KiVa: We doen het samen!

 

Voor de bovenbouw

 1. Iedereen verdient respect
 2. In de groep
 3. Wat is communicatie
 4. Herken pesten!
 5. Verborgen vormen van pesten
 6. Gevolgen van pesten
 7. Pesten en de groep
 8. De groep verzet zich tegen pesten
 9. Wat kan ik doen als ik word gepest?
 10. KiVa: we doen het samen!

 

De leerlingen vullen 2x per jaar een KiVa-meting in. Hierbij beantwoorden ze vragen over de sfeer in de groep, klasgenoten, de leerkracht en hoe ze over zichzelf denken.

De resultaten gebruiken de leerkrachten om de groepssfeer te versterken en te verbeteren.

 

Als we buiten spelen, dragen de leerkrachten de KiVa-hesjes, zodat het voor iedereen zichtbaar is dat KiVa-afspraken binnen en buiten gelden.

 

Hieronder vindt u een link naar de algemene ouderbrief over de KiVa methode.

ouderbrief Kiva

Kiva Thema’s