Schoolgids 2017-2018

Hier kunt u de schoolgids downloaden

Schoolgids De Mei 2017-2018

De inhoud
In deze gids geven wij informatie over alle schoolse zaken en nevenactiviteiten. Met deze schoolgids willen we ouders informeren over hoe het er bij ons op OBS De Mei toegaat. Ouders en andere belangstellenden krijgen informatie over:

  • de organisatie van onze school
  • hoe we contact houden met ouders
  • hoe we ouders informeren
  • welke vakken we geven
  • hoe we de vorderingen bij houden
  • de MR en de ouderhulp
  • de leerresultaten
  • de activiteiten