Tevredenheidsonderzoek obs De Mei

Tevredenheidsonderzoek 2015
In februari 2015 is dit onderzoek afgenomen onder de ouders/verzorgers, leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 en het personeel.
Wij zijn zeer trots op de mooie resultaten.
We scoren hoger dan in 2013 en toen hadden we ook al mooie beoordelingen.

Onderstaand kun u een verslag lezen van de uitkomsten van het onderzoek.
Daarnaast kunt u de gehele rapporten lezen van het oudertevredenheids- en leerlingtevredenheidsonderzoek.
Klik op de regel om het verslag of de rapportage te openen.

Tevredenheidsonderzoek obs De Mei 2015

Oudertevredenheidsonderzoek – De Mei – schoolrapportage

Leerlingtevredenheidsonderzoek – De Mei – schoolrapportage 16-2

Tevredenheidsonderzoek 2013
In februari 2013 is dit onderzoek afgenomen onder de ouders, leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en het personeel.

“De ouders zien de kleinschaligheid, sfeer, betrokkenheid bij de kinderen, de leskwaliteit, de leerkrachten, de directeur en de extra activiteiten als sterke punten.

Onderstaand een verslag van het onderzoek.

Het tevredenheidsonderzoek 2013