21st Century Skills

Wij bereiden onze kinderen voor op de maatschappij.

Naast het leren van de basisvakken, staat het ‘leren leren’ centraal op basisscholen. Leerlingen zijn de burgers van de 21e eeuw en leren vaardigheden die daarbij horen. Deze vaardigheden komen dagelijks aan bod en zijn geïntegreerd in alle vakgebieden. Op OBS De Mei bereiden wij kinderen voor op de maatschappij.

De 21e eeuwse vaardigheden zijn opgesteld in opdracht van het ministerie door Kennisnet en SLO. Onder deze vaardigheden verstaan we de volgende begrippen.
1. Samenwerken
2. Kritisch denken
3. Communiceren
4. ICT- en mediawijsheid
5. Creativiteit
6. Zelfstandigheid
7. Probleemoplossend vermogen
8. Sociale en culturele vaardigheden

Wilt u extra informatie over de 21e eeuwse vaardigheden? Bezoekt u dan eens de volgende website;