Visie

De Mei is kleinschalig en eigentijds. Iedereen wordt er gezien en de sfeer is goed.
Betrokkenheid en trots zijn onze kernwaarden; onze drijfveren.
Samenwerken, communiceren, waarderen en stimuleren zijn voor ons de belangrijkste begrippen, die daarbij horen.

De kern van ons onderwijs is dat wij onze leerlingen zelfvertrouwen willen meegeven, zodat ze vol vertrouwen de uitdagingen van de maatschappij van morgen aan durven gaan.

Kinderen en leerkrachten gaan op een respectvolle manier met elkaar om, waarbij begrippen als veiligheid en vertrouwd voelen voorop staan. Pestgedrag wordt niet getolereerd. Wij volgen een pestprotocol.

Wij vinden het belangrijk om tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van kinderen.

1.   Competentie
De kinderen krijgen werk op hun niveau en worden uitgedaagd om verder te komen.
Ze hebben het idee, dat ze hun werk aan kunnen, voelen zich daar competent in, hebben zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
De leerlingen krijgen vooral positieve feedback van de leerkrachten en andere leerlingen.

2.   Relatie
Kinderen willen bij een groep horen, vinden het prettig als ze gezien en gewaardeerd worden.
Ze luisteren naar andere kinderen, praten, ondersteunen en vertrouwen elkaar.
De kinderen leren van en met elkaar. Samenwerken en samen leren vinden wij belangrijk met als motto “Ontdek jezelf, groei samen”.

3.    Autonomie
Leerlingen leren zelfstandig te werken d.m.v. dag- en weektaken en de uitgestelde aandacht van de leerkracht. Eerst zelf proberen en doen en dan vragen. De kinderen hebben ruimte om zelf keuzes te maken.