KIVA

Op basisschool De Mei werken wij met Kiva. In de eerste periode hebben we het vooral over het klassenmanagement. Het gaat vooral om hoe we ons gedragen in de klas. Welke leerlingen zitten er in je groep?  Wat doe je als je binnenkomt, waar bewaar je je persoonlijke spullen, hoe gedraag je je tijdens de les en tijdens het zelfstandig werken. Alle afspraken die deze periode centraal staan zijn terug te vinden op een poster, die in de klas hangt. In deze periode werken we ook aan het vormen van een nieuwe groep volgens de fases van groepsvorming (Bruce W. Tuckman). Deze fases zijn de vormfase, de stormfase, de normfase, de presentatiefase en aan het einde van het schooljaar de afscheidsfase. Om deze fases goed te kunnen doorlopen en te komen tot een positieve groep worden in iedere groep Energizers ingezet. Deze Energizers zijn er onder andere op gericht om kinderen kennis te laten maken met elkaar.  In iedere groep wordt er verder aandacht besteed aan het opstellen van regels en afspraken voor in de klas. Deze regels en afspraken worden samen met de kinderen gemaakt en hangen zichtbaar in de klas.  Ook de Kiva regels hangen zichtbaar in elke groep.

Wekelijks staat er in iedere groep een Kivales op het programma. De Kivamethode bestaat uit 10 thema’s. Er zijn 10 thema’s voor de groepen 1 t/m 4 en 10 thema’s voor de groepen 5 /m 8. Het eerste thema herhaal je elk jaar tijdens de vormfase.

De thema’s voor de onderbouw zijn:                 

 1. Wie zijn wij?
 2. Iedereen verdient respect
 3. Gevoelens
 4. In de groep
 5. Wat is een fijne groep?
 6. Wat is communicatie?
 7. Iedereen is uniek
 8. Herken pesten
 9. Herken pesten
 10. Verborgen vormen van pesten

De thema’s voor de bovenbouw zijn:

 1. Iedereen verdient respect
 2. In de groep
 3. Wat is communicatie?
 4. Herken pesten
 5. Verborgen vormen van pesten
 6. Gevolgen van pesten
 7. Pesten en de groep
 8. De groep verzet zich tegen pesten
 9. Wat kan ik doen als ik word gepest
 10. Kiva – we doen het samen!

Kiva wordt ingezet om het pesten op De Mei tegen te gaan. Uiteraard geldt voor Kiva dat het flexibel in te zetten is. Heeft de groep behoefte aan een ander onderwerp dan ben je als leerkracht vrij om het rooster aan te passen. Het is belangrijk dat er wordt ingespeeld op de behoeftes van de groep.