Schoolgids

OBS De Mei is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. In onze schoolgids kunt u alles lezen over onze school, van de lesmethoden tot de zorg voor onze kinderen en de overgang naar het voortgezet onderwijs.

In deze gids geven wij informatie over alle schoolse zaken en nevenactiviteiten. Met deze schoolgids willen we ouders informeren over hoe het er bij ons op OBS De Mei toegaat. Ouders en andere belangstellenden krijgen informatie over:

  • de organisatie van onze school
  • hoe we contact houden met ouders
  • hoe we ouders informeren
  • welke vakken we geven
  • hoe we de vorderingen bij houden
  • de MR en de ouderhulp
  • de leerresultaten
  • de activiteiten