Aanmelden en inschrijven

Ouders/verzorgers van kinderen maken telefonisch, per email of mondeling aan de directie en/of administratie van de school kenbaar dat zij geïnteresseerd zijn in onze school. Zij worden hierna door de directie uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, een rondleiding en de Informatiegids inclusief kalender. Mocht u uw kind daadwerkelijk willen aanmelden, dan kunt u de formulieren inleveren op school. U wordt dan voor een vervolggesprek uitgenodigd met de zorgcoördinator. Dit gesprek vindt plaats afhankelijk van het moment van plaatsing.

Start uw kind in groep 1/2 dan zijn er kort voor de officiële plaatsingsdatum zijn er een aantal wenmomenten voor uw kind. De leerkracht van de groep neemt daarover contact met u op. Ieder nieuwe leerling mag vier dagdelen komen wennen. Op deze dagen kan de leerling kennis maken met de leerkracht, de medeleerlingen en de omgeving, waarin hij of zij de komende jaren zal zijn. Op de dag dat de leerling vier jaar wordt, wordt hij of zij definitief ingeschreven op onze school.
Start uw kind gedurende het schooljaar in een andere groep, dan is er een wenmoment in onderling overleg.

Bij een inschrijving hebben wij altijd de zorgpas van uw kind nodig en de (eventueel aanwezige) diploma’s van de ouders. Wij maken hier een kopie van.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst. Uw kind kan gelijk beginnen en is van harte welkom.