Aanmelden en inschrijven

Ouders/verzorgers van kinderen maken telefonisch, per email of mondeling aan de directie en/of administratie van de school kenbaar dat zij geïnteresseerd zijn in onze school. Zij worden hierna door de directie uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school en een  rondleiding. Mocht u uw kind daadwerkelijk willen aanmelden, dan kunt u de formulieren inleveren op school. U wordt dan voor een vervolggesprek uitgenodigd door de leerkracht. Dit gesprek vindt plaats afhankelijk van het moment van plaatsing.

 

Start uw kind in groep 1/2 dan zijn er kort voor de officiële plaatsingsdatum een aantal wenmomenten voor uw kind. De leerkracht van de groep neemt daarover contact met u op om af te spreken voor de wenmomenten. Op deze wenmomenten kan de leerling kennis maken met de leerkracht, de medeleerlingen en de omgeving, waarin hij of zij de komende jaren zal zijn. Op de dag dat de leerling vier jaar wordt, wordt hij of zij definitief ingeschreven op onze school.

Start uw kind gedurende het schooljaar in een andere groep, dan is er een wenmoment in onderling overleg.

 

Uw kind is van harte welkom!