OBS DE MEI: GROOT IN KLEINSCHALIGHEID

De mei is een kleinschalige school, iedereen wordt gezien en de sfeer is goed.
Wij geven onze leerlingen zelfvertrouwen mee, zodat ze vol vertrouwen de uitdagingen van de maatschappij van morgen aan durven gaan.

 

Onderdeel van Zaan Primair

Onderzoekend en ontdekkend leren

Groot in kleinschaligheid

Op de mei leren leerlingen, leerkrachten en ouders van en met elkaar. Samendoen, samenwerken en samen leren.

Kinderopvang en peuterspelen

Een veilige school voor iedereen

Kinderen en leerkrachten gaan op een respectvolle manier met elkaar om, waarbij begrippen als veiligheid en vertrouwd voelen voorop staan. Pestgedrag wordt niet getolereerd.
Opvoeding en ontwikkeling

Buitenschoolse en voorschoolse opvang

Buitenschoolse opvang alle dagen, behalve de woensdag en voorschoolse opvang maandag t/m donderdag!

v

Schoolnieuws

 
Schoolpraat Nieuws XML stream

Kalender

 
Schoolpraat Agenda XML stream