Tevredenheidsonderzoek

Eenmaal in de twee jaar vragen we ouders en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hun mening over onze school. Dit “tevredenheidsonderzoek” is voor ons een middel om na te gaan of de doelstellingen die we voor ogen hebben, aansluiten bij de beleving van de ouders en kinderen.
Ook voor de (toekomstige) ouders van onze school is het natuurlijk zinvol om te lezen wat zo’n tevredenheidsonderzoek zegt over De Mei.